ข่าวสาร

ข่าวสารโรงเรียน
ตารางบทเรียน Online  ช่วงปิดเรียนกรณีพิเศษ มค. 64

ตารางบทเรียน Online ช่วงปิดเรียนกรณีพิเศษ มค. 64

5 ม.ค. 2564 798 ผู้อ่าน
ตารางบทเรียน  Online 

ตารางบทเรียน Online นี้  ได้มาจากวังไกลกังวล  ซึ่งฝ่ายวิชาการได้รวบรวมขึ้น   เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนอีกทางในช่วงปิดกรณีพิเศษนี้  ( เดือนมกราคม 2564 )   ซึ่งนักเรียนที่สนใจและต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยช...

เรื่อง ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ

เรื่อง ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ

24 ธ.ค. 2563 362 ผู้อ่าน
ทางโรงเรียนแจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครอง เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) ทางโรงเรียนจึงขอประกาศหยุดเรียนเพิ่มเติม ในวันจันทร์ที่ 4 - 31 มกราคม 2564  และเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนต่อไป ...
ลูก มบศ. คนเก่ง

ลูก มบศ. คนเก่ง

27 ม.ค. 2561 815 ผู้อ่าน
รางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติ         เด็กชายศุภวิชญ์   สันนิธิลาวัลย์   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา
ระดับนานาชาติ ประจำปี  พ.ศ.  2561  รอบแรก  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา EzTekno...
แข่งขันกีฬา Stack Fast

แข่งขันกีฬา Stack Fast

16 ธ.ค. 2560 556 ผู้อ่าน
ลูก มบศ. ได้รับรางวัลการแข่งขัน Stack Fast     25 - 26  พ.ย. ที่ผ่านมา   ด.ช ธนภัทร   บุษบรรณ  นร. ชั้น  อ.3   ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก 2 ประเภทการแข่งขัน  Stack  Fast  2017 ชิงถ้วยพระราชทานจากพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาศ ที่  Zpell  Future  Park  รังสิต  และ  ด.ช.กฤตภาส  อภิบุญญา  นร. ชั้น  ป.4  ก็ได้รับรางวัล...
แข่งขันกีฬาฟุตซอล

แข่งขันกีฬาฟุตซอล

16 เม.ย. 2557 984 ผู้อ่าน
ในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 13 คน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลประเภทอายุไม่เกิน 13 ปี ณ ลานกีฬาหมู่บ้านปรีชา 11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ...
โครงการกล่องวิเศษ

โครงการกล่องวิเศษ

16 เม.ย. 2557 1402 ผู้อ่าน
โครงการกล่องวิเศษ และเหล่าอาสาอำพลฟู๊ดส์ มอบโต๊ะ - เก้าอี้สนามจำนวน 3 ชุด ให้กับโรงเรียนมีนบุรีศึกษา จากการร่วมสะสมกล่องนมดัชมิลค์จำนวนมาก ...
หน้าที่ 1 จาก 2 ->
ปฏิทินกิจกรรม

    ปี พ.ศ.2564    

มกราคม
 
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
กุมภาพันธ์
 
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
 
มีนาคม
 
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
เมษายน
 
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
พฤษภาคม
 
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
มิถุนายน
 
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 
กรกฏาคม
 
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
สิงหาคม
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
กันยายน
 
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 
ตุลาคม
 
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
พฤศจิกายน
 
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
ธันวาคม
 
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

เล่าสู่กันฟัง

รับสมัครครู

รับสมัคร ครูธุรการ - การเงิน, ครูบรรณารักษ์

- ปริญญาตรีทุกสาขา
- มีความคิดสร้างสรรค์
- ใช้ Computer Word , Excle ได้ดี
- ขยัน , อดทน

  รับสมัคร ครูอนุบาลและประถม  
ครูดนตรีไทย  ครูดนตรีสากล
 ครูนาฏศิลป์ ครูคณิตศาสตร์
ครูภาษาไทย  ครูภาษาอังกฤษ ครูพละ

 
สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-517-1469 , 02-517-149

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน
ระเบียบการรับสมัคร
1. รับนักเรียนไป-กลับ ชายหญิงตั้งแต่เตรียมอนุบาล (อายุ 2 ขวบ) -ป.6 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม  ของทุกปีการศึกษา
2. ผู้ปกครองต้องนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง ซึ่งการรับนักเรียนจะถือตามความรู้ ความสามารถและอายุเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
3. เอกสารประกอบการสมัคร


ระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3
-  รูปถ่ายนักเรียน   4   ใบ
-  รูปถ่ายของบิดา 4 รูป / มารดา 4 รูป ขนาด 2 นิ้ว
-  สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
-  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ / บิดา  1  ฉบับ / มารดา 1 ฉบับ
-  สำเนาบัตรประจำประชาชนของบิดา 1 ฉบับ / มารดา 1 ฉบับ
-  ใบรับรองผลการศึกษา  (กรณีที่เรียนในชั้นอนุบาล 2 - 3  มาจากโรงเรียนเดิม) 1 ฉบับ
-  อื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
-  รูปถ่ายสวมชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม  ขนาด  2  นิ้ว จำนวน   4  ใบ
-  รูปถ่ายของบิดา 4 รูป / มารดา 4 รูป ขนาด 2 นิ้ว
-  สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
-  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ / บิดา  1  ฉบับ / มารดา 1 ฉบับ
-  สำเนาบัตรประจำประชาชนของบิดา 1 ฉบับ / มารดา 1 ฉบับ
-  ใบรับรองผลการศึกษา (จบอนุบาล 3 )
-  อื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2-6
-  รูปถ่ายสวมชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม  ขนาด  2  นิ้ว จำนวน   4  ใบ
-  รูปถ่ายของบิดา 4 รูป / มารดา 4 รูป ขนาด 2 นิ้ว
-  สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
-  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ / บิดา  1  ฉบับ / มารดา 1 ฉบับ
-  สำเนาบัตรประจำประชาชนของบิดา 1 ฉบับ / มารดา 1 ฉบับ
-  ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
-  ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
-  แบบแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( ปพ.4)
-  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
-  เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8)
-  อื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ


* สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  แผนกธุรการ - การเงิน โทรศัพท์ 0-2517-1469 ,0-2517-1964

© Copyrights 2014 : Minburisueksa School. www.mbs-school.ac.th. Design By www.webnetready.com