ข่าวสาร

ข่าวสารโรงเรียน
ลูก มบศ. คนเก่ง ระดับชาติ

ลูก มบศ. คนเก่ง ระดับชาติ

6 เม.ย. 2567 80 ผู้อ่าน
ได้รับผลคะแนนการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม...
การเรียนเตรียมความพร้อมในเดือนเมษายน   2567

การเรียนเตรียมความพร้อมในเดือนเมษายน 2567

16 มี.ค. 2567 118 ผู้อ่าน
การเรียนเตรียมความพร้อมในเดือนเมษายน 2567 ...
กำหนดการโรงเรียนมีนบุรีศึกษา   ปีการศึกษา  2567 

กำหนดการโรงเรียนมีนบุรีศึกษา   ปีการศึกษา  2567 

16 มี.ค. 2567 135 ผู้อ่าน
กำหนดการโรงเรียนมีนบุรีศึกษา   ปีการศึกษา  2567 

...
การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

20 ม.ค. 2567 384 ผู้อ่าน
เปิดรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนมีนบุรีศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2567 ตามแผ่นภาพประชาสัมพันธ์นี้

...
แจ้งกิจกรรม

แจ้งกิจกรรม

17 ต.ค. 2566 262 ผู้อ่าน
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  โรงเรียนมีนบุรีศึกษา  ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เนื่องในงาน "วันคู คลอง น้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน"  ครั้งที่ 11  ปีการศึกษา 2566  โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

...
แจ้งกิจกรรม

แจ้งกิจกรรม

17 ต.ค. 2566 140 ผู้อ่าน
การแข่งขัน Habawaba china 2023

ด.ช.กิตติศักดิ์   กิติคุณ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Habawaba china 2023  ที่ประเทศจีน 

 โดยได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ รายการ Habawaba china 2023 ประเภทบุคคล mvp  

ในวันที่ 15 - 20 สิงหาคม 2566 

...
หน้าที่ 1 จาก 5 ->
จดหมายถึงผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม

    ปี พ.ศ.2567    

มกราคม
 
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
กุมภาพันธ์
 
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
 
มีนาคม
 
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
เมษายน
 
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
พฤษภาคม
 
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
มิถุนายน
 
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
กรกฏาคม
 
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
สิงหาคม
 
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
กันยายน
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
ตุลาคม
 
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
พฤศจิกายน
 
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
ธันวาคม
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

เล่าสู่กันฟัง

    เล่าสู่กันฟังประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2567                                                            เล่าสู่กันฟังประจำเดือนธันวาคม 2566                    

                                                               

 

เล่าสู่กันฟังประจำเดือนพฤศจิกายน 2566                                                            เล่าสู่กันฟังประจำเดือนกันยายน 2566      

                                                        

 

 

 

 

                 เล่าสู่กันฟังประจำเดือนสิงหาคม 2566                                                   เล่าสู่กันฟังเดือนกรกฎาคม     2566             

                                

 

       เล่าสู่กันฟังประจำเดือนมิถุนายน 2566  

รับสมัครครู

รับสมัคร ครูธุรการ - การเงิน, ครูบรรณารักษ์

- ปริญญาตรีทุกสาขา
- มีความคิดสร้างสรรค์
- ใช้ Computer Word , Excle ได้ดี
- ขยัน , อดทน

  รับสมัคร ครูอนุบาลและประถม  
ครูดนตรีไทย  ครูดนตรีสากล
 ครูนาฏศิลป์ ครูคณิตศาสตร์
ครูภาษาไทย  ครูภาษาอังกฤษ ครูพละ

 
สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-517-1469 , 02-517-149

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน
ระเบียบการรับสมัคร
1. รับนักเรียนไป-กลับ ชายหญิงตั้งแต่เตรียมอนุบาล (อายุ 2 ขวบ) -ป.6 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม  ของทุกปีการศึกษา
2. ผู้ปกครองต้องนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง ซึ่งการรับนักเรียนจะถือตามความรู้ ความสามารถและอายุเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
3. เอกสารประกอบการสมัคร
 

ระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3
-  รูปถ่ายนักเรียน   4   ใบ
-  รูปถ่ายของบิดา 4 รูป / มารดา 4 รูป ขนาด 2 นิ้ว
-  สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
-  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ / บิดา  1  ฉบับ / มารดา 1 ฉบับ
-  สำเนาบัตรประจำประชาชนของบิดา 1 ฉบับ / มารดา 1 ฉบับ
-  ใบรับรองผลการศึกษา  (กรณีที่เรียนในชั้นอนุบาล 2 - 3  มาจากโรงเรียนเดิม) 1 ฉบับ
-  อื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
-  รูปถ่ายสวมชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม  ขนาด  2  นิ้ว จำนวน   4  ใบ
-  รูปถ่ายของบิดา 4 รูป / มารดา 4 รูป ขนาด 2 นิ้ว
-  สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
-  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ / บิดา  1  ฉบับ / มารดา 1 ฉบับ
-  สำเนาบัตรประจำประชาชนของบิดา 1 ฉบับ / มารดา 1 ฉบับ
-  ใบรับรองผลการศึกษา (จบอนุบาล 3 )
-  อื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2-6
-  รูปถ่ายสวมชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม  ขนาด  2  นิ้ว จำนวน   4  ใบ
-  รูปถ่ายของบิดา 4 รูป / มารดา 4 รูป ขนาด 2 นิ้ว
-  สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
-  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ / บิดา  1  ฉบับ / มารดา 1 ฉบับ
-  สำเนาบัตรประจำประชาชนของบิดา 1 ฉบับ / มารดา 1 ฉบับ
-  ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
-  ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
-  แบบแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( ปพ.4)
-  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
-  เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8)
-  อื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ

* สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  แผนกธุรการ - การเงิน โทรศัพท์ 0-2517-1469 ,0-2517-1964

© Copyrights 2014 : Minburisueksa School. www.mbs-school.ac.th. Design By www.kkwebdev.com