การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  โรงเรียนมีนบุรีศึกษา  ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เนื่องในงาน "วันคู คลอง น้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน"  ครั้งที่ 11  ปีการศึกษา 2566  โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ณ ตลาดน้ำขวัญเรียม  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร

ในวันอาทิตย์ที่  24  กันยายน  2566