ข่าวสาร

ข่าวสารโรงเรียน
ทางโรงเรียนแจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครอง

ทางโรงเรียนแจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครอง

18 มิ.ย. 2564 480 ผู้อ่าน
เนื่องจากสายโทรศัพท์จาก TOT ขัดข้องทำให้ไม่มีเสียงเรียกเข้ามาที่โรงเรียน  หากต้องการติดต่อให้โทร.มือถือเบอร์  064-232-2511  หรือ  เบอร์  090-979-7973  จนกว่าทาง  TOT  จะซ่อมเสร็จ...
ตารางสอน

ตารางสอน

11 มิ.ย. 2564 600 ผู้อ่าน
ตารางเรียนออนไลน์ระดับชั้น ป. 1 - 6 ในสัปดาห์ที่ 3 - 4 ( 14 - 25 มิถุนายน 2564 )

สัปดาห์ที่ 3 - 4     ฝ่ายวิชาการจะใช้ตารางสอนใหม่ที่ใกล้เคียงกับการเรียนการสอนปกติในห้องเรียน  จึงต้องสลับวิชาในแต่ละคาบ  เพื่อให้ครูประจำวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนได้

                          โดยเวลาแต่ละคาบไม่ซ้ำซ้อนกัน   มีเวลาพูดคุย ...

ทางโรงเรียนแจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครอง

ทางโรงเรียนแจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครอง

11 มิ.ย. 2564 607 ผู้อ่าน
ประกาศ

       ศบค  และ  หน่วยงาน  กทม  กำหนดให้โรงเรียนในเขต   พื้นที่สีแดงเข้ม  ( 4  จังหวัด )   1  ใน  4  คือ  กรุงเทพมหานคร   ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้เพียง   4  รูปแบบ  ได้แก่  ON - Air , Online , On - Hand  และ  On - Demand   ยกเว้น On - site   ( ภายในสถานท...

การเปิดภาคเรียน

การเปิดภาคเรียน

10 มิ.ย. 2564 554 ผู้อ่าน
โปรดติดตามประกาศนี้จากสื่อต่าง ๆ   หากมีความคืบหน้าในการเปิดเรียนประการใด  จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วทาง  Web site  ของโรงเรียนต่อไป...
ตารางเรียนออนไลน์

ตารางเรียนออนไลน์

1 มิ.ย. 2564 769 ผู้อ่าน
ตารางเรียนออนไลน์

ผู้ปกครองสามารถสแกน QR Code  เพื่อเข้าห้องเรียนออนไลน์ตามระดับชั้นของนักเรียนตามลิงก์ดังกล่าว  /UserFiles/images/capture-20210601-105443.jpg

และนักเรียนประถมสามารถเข้าดูตารางสอนได้ในลิงก์นี้ค่ะ https://www.mbs-school.ac.th/UserFiles/images/page-0002.jpg

...
แจ้งกำหนดการใหม่

แจ้งกำหนดการใหม่

18 พ.ค. 2564 831 ผู้อ่าน
ทางโรงเรียนแจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครองแจ้งกำหนดการใหม่  ผู้ปกครองสามารถคลิกดูข้อมูลได้ที่นี่ /UserFiles/images/pp.jpg...
หน้าที่ <- 2 จาก 4 ->
จดหมายถึงผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม

    ปี พ.ศ.2566    

มกราคม
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
กุมภาพันธ์
 
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
 
มีนาคม
 
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
เมษายน
 
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
พฤษภาคม
 
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
มิถุนายน
 
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
กรกฏาคม
 
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
สิงหาคม
 
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
กันยายน
 
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
ตุลาคม
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
พฤศจิกายน
 
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 
ธันวาคม
 
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

เล่าสู่กันฟัง

รับสมัครครู

รับสมัคร ครูธุรการ - การเงิน, ครูบรรณารักษ์

- ปริญญาตรีทุกสาขา
- มีความคิดสร้างสรรค์
- ใช้ Computer Word , Excle ได้ดี
- ขยัน , อดทน

  รับสมัคร ครูอนุบาลและประถม  
ครูดนตรีไทย  ครูดนตรีสากล
 ครูนาฏศิลป์ ครูคณิตศาสตร์
ครูภาษาไทย  ครูภาษาอังกฤษ ครูพละ

 
สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-517-1469 , 02-517-149

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน
ระเบียบการรับสมัคร
1. รับนักเรียนไป-กลับ ชายหญิงตั้งแต่เตรียมอนุบาล (อายุ 2 ขวบ) -ป.6 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม  ของทุกปีการศึกษา
2. ผู้ปกครองต้องนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง ซึ่งการรับนักเรียนจะถือตามความรู้ ความสามารถและอายุเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
3. เอกสารประกอบการสมัคร


ระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3
-  รูปถ่ายนักเรียน   4   ใบ
-  รูปถ่ายของบิดา 4 รูป / มารดา 4 รูป ขนาด 2 นิ้ว
-  สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
-  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ / บิดา  1  ฉบับ / มารดา 1 ฉบับ
-  สำเนาบัตรประจำประชาชนของบิดา 1 ฉบับ / มารดา 1 ฉบับ
-  ใบรับรองผลการศึกษา  (กรณีที่เรียนในชั้นอนุบาล 2 - 3  มาจากโรงเรียนเดิม) 1 ฉบับ
-  อื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
-  รูปถ่ายสวมชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม  ขนาด  2  นิ้ว จำนวน   4  ใบ
-  รูปถ่ายของบิดา 4 รูป / มารดา 4 รูป ขนาด 2 นิ้ว
-  สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
-  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ / บิดา  1  ฉบับ / มารดา 1 ฉบับ
-  สำเนาบัตรประจำประชาชนของบิดา 1 ฉบับ / มารดา 1 ฉบับ
-  ใบรับรองผลการศึกษา (จบอนุบาล 3 )
-  อื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2-6
-  รูปถ่ายสวมชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม  ขนาด  2  นิ้ว จำนวน   4  ใบ
-  รูปถ่ายของบิดา 4 รูป / มารดา 4 รูป ขนาด 2 นิ้ว
-  สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
-  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ / บิดา  1  ฉบับ / มารดา 1 ฉบับ
-  สำเนาบัตรประจำประชาชนของบิดา 1 ฉบับ / มารดา 1 ฉบับ
-  ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
-  ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
-  แบบแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( ปพ.4)
-  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
-  เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8)
-  อื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ


* สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  แผนกธุรการ - การเงิน โทรศัพท์ 0-2517-1469 ,0-2517-1964

© Copyrights 2014 : Minburisueksa School. www.mbs-school.ac.th. Design By www.kkwebdev.com