แจ้งโทรศัพท์ของโรงเรียนขัดข้อง

          เนื่องจาก  สายโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  ( TOT )   ที่โรงเรียนใช้งานอยู่เกิดการขัดข้อง  จึงทำให้สายเมนหลักภายนอกโรงเรียนเสียหายมาระยะหนึ่งแล้ว   ส่งผลให้ไม่มีเสียงเรียกเข้ามาที่โรงเรียน   ( เสียงโทรศัพท์ที่เครื่องรับในแผนกธุรการ - การเงินไม่ดัง )   ซึ่งขณะนี้  ทางองค์การโทรศัพท์กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่    ( แจ้งไปตั้งแต่  27 ต.ค. ที่ผ่านมา )     

         หากต้องการติดต่อกับทางโรงเรียน  กรุณาโทรมาที่เบอร์มือถือ 064-232-2511 , 090-979-7973    จนกว่าทาง  TOT  จะดำเนินการซ่อมเสร็จ

          หมายเหตุ  อาการนี้เป็น ๆ หาย ๆ  มาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนแล้ว