โครงการ/กิจกรรม วันที่ 03 ต.ค. 2566
หัวข้อ : สอบปลายภาคเรียนที่ 1 นักเรียนระดับชั้นประถม (วันที่ 2)
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:15 )

     ทางโรงเรียน  ได้มีการจัดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  สอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566  ในวันที่ 2 - 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2566

เข้าชม : 34  ลงประกาศเมื่อ : 18 ก.ย. 2566