โครงการ/กิจกรรม วันที่ 27 ก.ย. 2566
หัวข้อ : สอบปลายภาคเรียนที่ 1 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:15 )

     ทางโรงเรียน  ได้จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 1  ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3  ในวันที่  27 - 28  กันยายน  พ.ศ. 2566

เข้าชม : 45  ลงประกาศเมื่อ : 18 ก.ย. 2566