โครงการ/กิจกรรม วันที่ 26 ก.ย. 2566
หัวข้อ : สอบวัดผลตัวชี้วัด ครั้งที่ 2
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:15 )

     ทางโรงเรียน  ได้จัดให้มีการสอบวัดผลตัวชี้วัด  ครั้งที่ 2  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ในวันและเวลาดังกล่าว

เข้าชม : 42  ลงประกาศเมื่อ : 18 ก.ย. 2566