โครงการ/กิจกรรม วันที่ 02 ก.ย. 2566
หัวข้อ : กิจกรรม ทัศนศึกษา
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07:00 )

      ทางโรงเรียน  ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น  ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยช่วงเช้าเข้าชมโบราณสถานสำคัญต่างๆ  และช่วงบ่ายเข้าชมสัตว์น่ารักที่ศรีอยุธยาไลอ้อนพาร์ค  ในวันเสาร์ที่  2  กันยายน  พ.ศ. 2566   

เข้าชม : 67  ลงประกาศเมื่อ : 18 ก.ย. 2566