โครงการ/กิจกรรม วันที่ 17 มี.ค. 2566
หัวข้อ : วิชาการประถม
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:45 )

นักเรียนประถม ชั้น ป.6 ทุกคน  ฟังผลสอบและลงทะเบียนสอบแก้ตัว

เข้าชม : 80  ลงประกาศเมื่อ : 24 ก.พ. 2566