โครงการ/กิจกรรม วันที่ 10 มี.ค. 2566
หัวข้อ : วิชาการประถม
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:45 )

นักเรียนประถม ชั้น ป.1 - 6  สอบปลายปี ( เลิก 14.45 น.)

เข้าชม : 69  ลงประกาศเมื่อ : 24 ก.พ. 2566