โครงการ/กิจกรรม วันที่ 13 ม.ค. 2566
หัวข้อ : กิจกรรม วันเด็ก
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:15 )

     ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน  ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นในวันดังกล่าว

เข้าชม : 60  ลงประกาศเมื่อ : 3 ม.ค. 2566