โครงการ/กิจกรรม วันที่ 20 ม.ค. 2566
หัวข้อ : กิจกรรม นักเรียนลูกเสือ - เนตรนารี ป.5 - 6 ไปเข้าค่ายนอกสถานศึกษา
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07:00 )

        ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน  จะนำคณะนักเรียนลูกเสือ - เนตรนารี  ป. 5 - 6  ไปเข้าค่ายพักแรม

 นอกสถานที่  เป็นเวลา  2  วัน  1  คืน  เข้าชม : 116  ลงประกาศเมื่อ : 3 ม.ค. 2566