โครงการ/กิจกรรม วันที่ 09 ม.ค. 2566
หัวข้อ : เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07:00 )

     ฝ่ายธุรการ - การเงิน  ได้จัดให้วันดังกล่าว  เป็นวันแรกของการเปิดรับนักเรียนใหม่  ประจำปีการ

ศึกษา  2566เข้าชม : 89  ลงประกาศเมื่อ : 3 ม.ค. 2566