โครงการ/กิจกรรม วันที่ 04 มิ.ย. 2565
หัวข้อ : สอนพิเศษวันเสาร์
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07:00 )

   ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน  ได้จัดสอนพิเศษนักเรียนประถม 1 - 6  ทุกวันเสาร์  ตั้งแต่  9.00 - 12.00  น.

 เข้าชม : 237  ลงประกาศเมื่อ : 2 มิ.ย. 2565