โครงการ/กิจกรรม วันที่ 07 พ.ค. 2565
หัวข้อ : จำหน่ายแบบเรียน - เสื้อผ้า / อุปกรณ์นักเรียนเก่าทั้งอนุบาล - ประถม
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:00 )

          ฝ่ายธุรการ - การเงิน  ได้จัดให้วันดังกล่าว  เป็นวันจำหน่ายแบบเรียน - อุปกรณ์นักเรียนเก่า

ทั้งระดับอนุบาล - ประถม   เข้าชม : 54  ลงประกาศเมื่อ : 17 พ.ค. 2565