โครงการ/กิจกรรม วันที่ 04 พ.ค. 2565
หัวข้อ : ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลใหม่ - รับเครื่องแบบ / อุปกรณ์
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:00 )

        แผนงานกิจกรรมนักเรียน  ฝ่ายอนุบาล  ได้กำหนดให้วันดังกล่าว  เป็นวันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลใหม่ทุกคน

เข้าชม : 77  ลงประกาศเมื่อ : 17 พ.ค. 2565