โครงการ/กิจกรรม วันที่ 18 พ.ค. 2565
หัวข้อ : เปิดเรียนระดับชั้นอนุบาล - ประถม
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:00 )

               เปิดเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ประถม 6  เรียนเต็มวัน

เข้าชม : 63  ลงประกาศเมื่อ : 17 พ.ค. 2565