โครงการ/กิจกรรม วันที่ 22 พ.ค. 2564
หัวข้อ : จำหน่ายแบบเรียน - อุปกรณ์การศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 ( นร. เก่า ) - ประถม 6
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:30 )

ฝ่ายธุรการ - การเงิน  ได้จัดกิจกรรม ตามวัน  และ เวลาดังกล่าว  

เข้าชม : 5  ลงประกาศเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564