โครงการ/กิจกรรม วันที่ 08 มิ.ย. 2564
หัวข้อ : จัดการเรียนการสอน 0nline สัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 2)
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09:00 )

ฝ่ายวิชาการ  จัดสอนออนไลน์  ตามวัน  เวลาดังกล่าว  เป็นสัปดาห์ที่  2

เข้าชม : 12  ลงประกาศเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564