โครงการ/กิจกรรม วันที่ 07 มิ.ย. 2564
หัวข้อ : จัดการเรียนการสอน Online สัปดาห์ที่ 2
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09:00 )

ฝ่ายวิชาการ  จัดสอนออนไลน์  ตามวัน  เวลาดังกล่าว  เป็นสัปดาห์ที่  2

เข้าชม : 14  ลงประกาศเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564