โครงการ/กิจกรรม วันที่ 01 มิ.ย. 2564
หัวข้อ : จัดการเรียนการสอน Online สัปดาห์แรก
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09:00 )

     ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน   จัดสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ประถม 6  ตามวันและเวลาดังกล่าว

เข้าชม : 15  ลงประกาศเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564