โครงการ/กิจกรรม วันที่ 02 เม.ย. 2564
หัวข้อ : สอบประเมินตัวชี้วัดที่ 4 ระดับประถม
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:15 )

    ฝ่ายวิชาการได้กำหนดให้วันดังกล่าว  เป็นวันสอบประเมินตัวชี้วัดที่  4  

เข้าชม : 150  ลงประกาศเมื่อ : 16 ก.พ. 2564