โครงการ/กิจกรรม วันที่ 08 เม.ย. 2564
หัวข้อ : สอบปลายปี
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:15 )

   ฝ่ายวิชาการได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันสอบปลายปี  ตั้งแต่ชั้น  ป.1 - 6

เข้าชม : 153  ลงประกาศเมื่อ : 16 ก.พ. 2564