โครงการ/กิจกรรม วันที่ 21 ม.ค. 2564
หัวข้อ : ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 )
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:15 )

ทางโรงเรียนประกาศหยุดเรียนเพิ่มเติมตั้งแต่ 18 - 31  มกราคม 2564 

เข้าชม : 60  ลงประกาศเมื่อ : 25 ม.ค. 2564