โครงการ/กิจกรรม วันที่ 15 ม.ค. 2564
หัวข้อ : เรื่อง ประกาศหยุดเรียนเพิ่มเติม
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:30 )

ทางโรงเรียนประกาศหยุดเรียนเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 4 - 17 มกราคม 2564 และเปิดเรียนในวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564

เข้าชม : 87  ลงประกาศเมื่อ : 2 ม.ค. 2564