โครงการ/กิจกรรม วันที่ 26 ม.ค. 2564
หัวข้อ : สอบประเมินตัวชี้วัดที่ 3
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:15 )

   นักเรียน ป. 1 - 6 สอบประเมินผลตัวชี้วัดที่  3  ในวันดังกล่าว

เข้าชม : 44  ลงประกาศเมื่อ : 28 พ.ย. 2563