โครงการ/กิจกรรม วันที่ 05 ส.ค. 2563
หัวข้อ : เช็คพัฒนาการ ชั่งน้ำหนัก - วัดส่วนสูง (วันที่ 3)
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 11:00 )

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล เช็คพัฒนาการ ชั่งน้ำหนัก - วัดส่วนสูง ประจำเดือน

เข้าชม : 40  ลงประกาศเมื่อ : 22 ส.ค. 2563