โครงการ/กิจกรรม วันที่ 27 ส.ค. 2563
หัวข้อ : ทำบัตรประจำตัวนักเรียน
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:30 )

นักเรียนใหม่ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ป. 6 ถ่ายรูปทำบัตรนักเรียน

นักเรียนที่สวมชุดพละในวันดังกล่าว ขอให้นำชุดมาเปลี่ยนด้วยเข้าชม : 45  ลงประกาศเมื่อ : 22 ส.ค. 2563