โครงการ/กิจกรรม วันที่ 06 ก.ค. 2563
หัวข้อ : เปิดเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 1
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07:30 )

         ทางโรงเรียน  ได้กำหนดให้วัน และ เวลาดังกล่่าว  เป็นวันเปิดเรียนวันแรก

เข้าชม : 128  ลงประกาศเมื่อ : 27 พ.ค. 2563