โครงการ/กิจกรรม วันที่ 20 มิ.ย. 2563
หัวข้อ : กิจกรรม จำหน่ายแบบเรียน - เครื่องแบบนักเรียนทุกชนิด และ อุปกรณ์
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:30 )

           ทางโรงเรียน  ได้กำหนดให้วันเสาร์ และ อาทิตย์  ที่  20- 21  มิถุนายน  2563  เป็นวันจัดกิจกรรม  จำหน่ายแบบเรียน - เครื่องแบบนักเรียนทุกชนิด 

และอุปกรณ์  ตามรายละเอียดใน  Website เข้าชม : 76  ลงประกาศเมื่อ : 27 พ.ค. 2563