โครงการ/กิจกรรม วันที่ 02 ก.ค. 2563
หัวข้อ : กิจกรรม เตรียมความพร้อม (วันที่ 2)
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09:00 )

เหมือนวันที่ 29 - 30  มิ.ย. 63

 เข้าชม : 126  ลงประกาศเมื่อ : 27 พ.ค. 2563