โครงการ/กิจกรรม วันที่ 01 ก.ค. 2563
หัวข้อ : กิจกรรม เตรียมความพร้อม
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09:00 )

เหมือนวันที่ 29 - 30  มิ.ย. 63

 เข้าชม : 60  ลงประกาศเมื่อ : 27 พ.ค. 2563
หัวข้อ : เปิดเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - ประถม 6
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07:30 )

                  ทางโรงเรียน  ได้กำหนดให้วัน และเวลาดังกล่่าว  เป็นวันเปิดเรียนวันแรก  (  เรียนเต็มวัน  )    

เข้าชม : 60  ลงประกาศเมื่อ : 27 พ.ค. 2563