โครงการ/กิจกรรม วันที่ 30 มิ.ย. 2563
หัวข้อ : กิจกรรม เตรียมความพร้อม (วันที่ 2)
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09:00 )

เหมือนวันที่ 22 - 26 มิ.ย. 63

เข้าชม : 81  ลงประกาศเมื่อ : 27 พ.ค. 2563