โครงการ/กิจกรรม วันที่ 29 มิ.ย. 2563
หัวข้อ : กิจกรรม เตรียมความพร้อม
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09:00 )

เหมือนวันที่ 22 - 26 มิ.ย. 63

เข้าชม : 83  ลงประกาศเมื่อ : 27 พ.ค. 2563