โครงการ/กิจกรรม วันที่ 24 มิ.ย. 2563
หัวข้อ : กิจกรรม เตรียมความพร้อม (วันที่ 3)
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09:00 )

   เหมือนวันที่  17 - 19  มิ.ย. 63

เข้าชม : 90  ลงประกาศเมื่อ : 27 พ.ค. 2563