โครงการ/กิจกรรม วันที่ 18 มิ.ย. 2563
หัวข้อ : เตรียมความพร้อมนักเรียนอนุบาลใหม่ ชั้น อ.1 - 3 (วันที่ 2)
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09:00 )

      ฝ่ายวิชาการ  แผนกอนุบาล  ได้จัดให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมาเตรียมความพร้อม  ตามวันและเวลาที่แจ้งไว้ตอนรับสมัครนักเรียน

เข้าชม : 81  ลงประกาศเมื่อ : 27 พ.ค. 2563