โครงการ/กิจกรรม วันที่ 13 มิ.ย. 2563
หัวข้อ : กิจกรรม ผู้ปกครอง นร. ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 พบครูประจำชั้น
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:45 )

          แผนกอนุบาล   ได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 13  มิถุนายน  2563   ตั้งแต่เวลา  8.45  น. เป็นต้นไป  จัดกิจกรรม  ผู้ปกครองนักเรียนอนุุบาลใหม่ทุกระดับ 

พบครูประจำชั้น  เพื่อรับทราบนโยบาย  การจัดการเรียนการสอน  และ อื่น ๆ  รวมทั้งนำนักเรียนมาวัดตัวเพื่อรับเครื่องแบบนักเรียนทุกประเภท

  เข้าชม : 71  ลงประกาศเมื่อ : 27 พ.ค. 2563