โครงการ/กิจกรรม วันที่ 29 ม.ค. 2563
หัวข้อ : กิจกรรม นักเรียน ป.4 เข้าค่าย Day Camp
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:15 )

   ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนระดับประถม  กำหนดให้ นักเรียนชั้น ป.4 ไปเข้าค่าย Day Camp ที่ จ.ฉะเชิงเทรา

เข้าชม : 85  ลงประกาศเมื่อ : 16 ม.ค. 2563