โครงการ/กิจกรรม วันที่ 30 ม.ค. 2563
หัวข้อ : กิจกรรม ทัศนศึกษา นร. อ.1-3
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:15 )

    ฝ่ายกิจกรรม  แผนกอนุบาล  กำหนดให้นำนักเรียน  อนุบาล 1-3 ไปทัศนศึกษาที่  ซาฟารีเวิลด์  ในวัน เวลาดังกล่าว

เข้าชม : 78  ลงประกาศเมื่อ : 16 ม.ค. 2563