โครงการ/กิจกรรม วันที่ 25 ม.ค. 2563
หัวข้อ : นร. ป.5-6 เข้าค่ายพักแรม จ.สระบุรี (วันที่ 2)
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:00 )

   ฝ่ายกิจกรรม  กำหนดให้วัน เวลาดังกล่าว  เป็นวันเข้าค่ายพักแรมนักเรียน ป.5-6 

เข้าชม : 93  ลงประกาศเมื่อ : 16 ม.ค. 2563