โครงการ/กิจกรรม วันที่ 10 ม.ค. 2563
หัวข้อ : กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:00 )

   ฝ่ายกิจกรรมของโรงเรียน  กำหนดให้จัดงานวันเด็กขึ้นในวัน เวลาดังกล่าว

 เข้าชม : 93  ลงประกาศเมื่อ : 16 ม.ค. 2563