โครงการกล่องวิเศษ และเหล่าอาสาอำพลฟู๊ดส์ มอบโต๊ะ - เก้าอี้สนามจำนวน 3 ชุด ให้กับโรงเรียนมีนบุรีศึกษา จากการร่วมสะสมกล่องนมดัชมิลค์จำนวนมาก