ตารางเรียนออนไลน์ระดับชั้น ป. 1 - 6 ในสัปดาห์ที่ 3 - 4 ( 14 - 25 มิถุนายน 2564 )

สัปดาห์ที่ 3 - 4     ฝ่ายวิชาการจะใช้ตารางสอนใหม่ที่ใกล้เคียงกับการเรียนการสอนปกติในห้องเรียน  จึงต้องสลับวิชาในแต่ละคาบ  เพื่อให้ครูประจำวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนได้

                          โดยเวลาแต่ละคาบไม่ซ้ำซ้อนกัน   มีเวลาพูดคุย  และดูแลนักเรียนทั่วถึงมากขึ้น

                             -  ป.1 - 2  ดูตารางสอนได้ในลิงก์นี้  https://www.mbs-school.ac.th/UserFiles/images/P11.jpg

                            -   ป.3 - 4  ดูตารางสอนได้ในลิงก์นี้  https://www.mbs-school.ac.th/UserFiles/images/P33.jpg

                            -   ป.5 - 6  ดูตารางสอนได้ในลิงก์นี้  https://www.mbs-school.ac.th/UserFiles/images/P55.jpg