ประกาศ

       ศบค  และ  หน่วยงาน  กทม  กำหนดให้โรงเรียนในเขต   พื้นที่สีแดงเข้ม  ( 4  จังหวัด )   1  ใน  4  คือ  กรุงเทพมหานคร   ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้เพียง   4  รูปแบบ  ได้แก่  ON - Air , Online , On - Hand  และ  On - Demand   ยกเว้น On - site   ( ภายในสถานที่ตั้งของโรงเรียน )   ดังนั้น  ทุกโรงเรียนจึงต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัเ   และไม่ทราบกำหนดเวลาว่าจะนานเท่าไร   จะเปิดเรียนได้วันไหน   ต้องขึ้นอยู่กับคำสั่ง / ประกาศ / ข้อกำหนดของ  ศบค  และ  กทม  เท่านั้น