ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมีนบุรีศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการ " The Heart of Giving " กับมูลนิธิศุภนิมิต เพื่อร่วมแบ่งปันน้ำใจ แก่เด็กในครอบครัวยากไร้และด้อยโอกาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน