ตารางบทเรียน  Online 

ตารางบทเรียน Online นี้  ได้มาจากวังไกลกังวล  ซึ่งฝ่ายวิชาการได้รวบรวมขึ้น   เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนอีกทางในช่วงปิดกรณีพิเศษนี้  ( เดือนมกราคม 2564 )   ซึ่งนักเรียนที่สนใจและต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแล้ว  และเนื้อหาใหม่ที่รอเรียน  เพื่่อสอบวัดในครั้งต่อไปได้ส่วนหนึ่ง  หรืออาจค้นคว้าได้จาก  YouTube    ( หลังเปิดเรียนตามปกติ   ครูทุกคนจะทำการสอนเนื้อหาตามกำหนดจริงให้ครบถ้วนทุกเนื้อหาวิชาอีกครั้ง )

( คลิกที่ Link  ด้านล่าง )

https://www.mbs-school.ac.th/news.html#tab-4