เด็กหญิงพิมรภัตร ภูบรรทัด ได้เกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทย  นักเรียนเอกชน ( ประเภทสามัญศึกษา ) ประเภททักษะกาะถมศึกษาปีที่ 5 - 6