รายละเอียดศิษย์เก่า

ราเมศวร์


ชื่อ-นามสกุล : ราเมศวร์

ชื่อเล่น : นางฟ้าเจเจ

รุ่นที่จบ : 30

ที่อยู่ : 58/45

:เจเจ คนน่ารัก

:

:

:นามสกุล : พันธ์เพชรกุล

เพศ : ชาย

ปีที่จบ : 2556:

:

:

: