รายละเอียดศิษย์เก่า

Nipatorn


ชื่อ-นามสกุล : Nipatorn

ชื่อเล่น : ขิม

รุ่นที่จบ : 25

ที่อยู่ : Kris5 รัชดา17

:Nipatorn ItsKhim

:

:

:นามสกุล : Kaewnuy

เพศ : หญิง

ปีที่จบ : 2551:

:

:

: